Zajímavosti aneb věděli jste, že ...

Postihy černých pasažérů v Německu

Jízda na černo může být v Německu považována za trestný čin. Můžete za ni dostat nejen peněžitou pokutu, ale dokonce vám hrozí odnětí svobody až na 1 rok.

Tvrdí-li černý pasažér při kontrole nepravdivě, že už byl kontrolován, předloží-li nesprávnou, neplatnou nebo pro jinou zónu určenou jízdenku, může být trestán za podvod (trest: peněžní pokuta nebo odnětí svobody do pěti let).

SMS jízdenka

Víte, proč vám SMS jízdenka přijde až za dvě minuty?

PMDP, a.s. se tím chrání před černými pasažéry, kteří cestují bez platného jízdního dokladu a připravenou SMS chtějí odeslat až v případě, kdy do vozu nastoupí revizor. (I s ohledem na tento fakt je platnost SMS jízdenky o pět minut delší, tedy 35 minut).

Prodej pohledávek

Víte, proč PMDP, a.s. prodávají pohledávky za černými pasažéry třetím osobám?

Na provoz PMDP, a.s. přispělo město Plzeň v roce 2011 částkou 741,6 miliónů korun. Náklady na vymáhání pokut vlastními silami by byly další 4 milióny korun, které byste prostřednictvím daní platili i vy!

Počet pohledávek za černými pasažéry

Víte, že za rok 2011 evidujeme zhruba 36 tisíc drobných pohledávek v celkové
výši 28 700 000,- Kč ?

Tato suma se skládá ze základního jízdného a přirážky k jízdnému (pokuta). Jedná se o pohledávky za černými pasažéry.

Za tuto částku bychom mohli nakoupit například šest nových 12ti metrových autobusů.

Kolik černých pasažérů zaplatí pokutu?

Do doby zahájení soudního vymáhání je uhrazeno jen zhruba 28%  z celkového počtu pohledávek. To znamená, že 72% černých pasažérů musí navíc uhradit náklady na soudní řízení a eventuálně exekuci. Ve většině případů dochází k těmto krajním řešením právě z důvodů liknavosti černých pasažérů.

Průzkumy mezi cestujícími

Pravidelné průzkumy mezi cestujícími provádějí PMDP již od roku 2006. Z posledního průzkumu, který se uskutečnil v roce 2011, bylo zjištěno, že zhruba 2,13% z celkově přepravovaných osob jezdí bez platného jízdního dokladu. Při ceně základního jízdného 18 Kč se jedná o ušlé tržby ve výši zhruba 20 milionů korun ročně! Za tuto částku bychom mohli koupit například jednu novou tramvaj typu Vario.

Navíc můžeme předpokládat, že ne každý cestující se přizná k jízdám na černo, a tak číslo 2,13 může být ve skutečnosti ještě vyšší.

Změny cen jízdného

Od 1. ledna 2012 došlo ke změně jízdného. Základní jízdné se navýšilo z 12 Kč na 18 Kč. Elektronická jízdenka ve vozech MHD stojí 16 Kč, SMS jízdenka 20 Kč a jízdenka u řidiče 30 Kč. Navíc spolu se změnou systému Integrované dopravy Plzeňska došlo ke zmenšení vnitřní zóny P (Plzeň) a ve vozech PMDP, a.s. je nyní nezbytné odbavovat se i podle pravidel vnějších zón.

Recidivisté mezi černými pasažéry

Víte, že 3 357 dlužníků má v databázi PMDP, a.s více než 20 pohledávek?!

PMDP, a.s. učiní v těchto případech další kroky odpovídající četnosti porušení Smluvních přepravních podmínek dopravce, včetně učinění podnětu k zahájení přestupkového řízení pro podezření ze spáchání přestupku proti majetku.

Recidivisté mezi černými pasažéry do 15 let

Víte, že 3 357 dlužníků má v databázi PMDP, a.s. více než 20 pohledávek?!

V případě takovéto recidivy u dětí do 15 let (nad 20 pokut) PMDP, a.s. učiní další kroky odpovídající četnosti porušení Smluvních přepravních podmínek dopravce včetně učinění podnětu orgánu sociálně-právní ochrany dětí k prošetření rodinných poměrů z důvodu domnělého zanedbávání povinností vyplývajících z rodičovské zodpovědnosti.

Patroni kampaně

finale-plzen

zoo-plzen

vnpp

hc-plzen

crosscaffe

purkmistr

Mediální partneři

idnes radio-bomba
rencar denik
fm-plus

Flash player required!! Please install plugin here.